VIDEO HỆ THỐNG TƯỚI

03/04/2019 | 400

#Hethongtuoi #tuoiphunmua #tuoinhogiot #tuoi #hethong

Chúng tôi tạo ra số lượng video bài giảng về hệ thống tưới đầu tiên và nhiều nhất trên Youtube, sau đó nhiều đơn vị cũng làm theo. Hãy là đơn vị dẫn đầu, chúng tôi sẽ là đơn vị hướng dẫn chi tiết nhất về hệ thống tưới phun mưa và hệ thống tưới nhỏ giọt

LOẠT BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN LẮP RÁP HỆ THỐNG TƯỚI

edit

HỆ THỐNG TƯỚI GỐC CHO 5000 GỐC THANH LONG DÙNG BÉC CHỐNG CÔN TRÙNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=H_yqsSy58Co

 

Súng tưới cây asop.vn 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=LaRcEV9fT3w

 

Súng tưới phun mưa cho cây bắp lh asop.vn 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=OXNaS-mi9v4&t=1s

 

Xác định vị trí mình đứng và gửi cho bạn bè

https://www.youtube.com/watch?v=Ph1ZYKPfbLA

 

Máy đào mương

https://www.youtube.com/watch?v=kLMa2b7Pmg8

 

Béc tưới phun sương nhà kính asop.vn 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=yzsLxuUqXBc

 

Hệ thống tưới thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=xUHofsoXJGA

 

Hệ thống tưới tự động asop.vn 0964011100

https://www.youtube.com/watch?v=jZXEg7Rxyvs

 

Hệ thống tưới tự động bù áp ASOP.vn 0964.011100

https://www.youtube.com/watch?v=7kDoxXYxQu4

 

Gắn béc tưới tự đông ASOP.vn 0964011100

https://www.youtube.com/watch?v=l8cZpa5oe7Q

 

Cách gắn nút bù áp cho hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=81a6Qjt3t3o

 

ống tưới nhỏ giọt rivulis D5000 có bù áp

https://www.youtube.com/watch?v=P5cLQAQ65e4

 

Ống nhỏ giọt HydroPC Rivulis Irrigation

https://www.youtube.com/watch?v=quF0SENjBaU

 

Hệ thống phun thuốc nấm tắc kè 1 lần 5000 gốc Liện hệ web asop.vn hoặc gọi 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=77d5xfeXFYI

 

Hệ thống tưới một lần 5000 gốc thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=1h_-suVVq9I

 

HỆ THỐNG TƯỚI VÀ PHUN THUỐC 1 LẦN 5000 GỐC THANH LONG www.asop.vn 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=dgjpNC4gRK4

Bộ hút phân qua ống đáy liên hệ www.asop.vn hoặc gọi 0964.011100

https://www.youtube.com/watch?v=rmZQPRdTROI

Hướng dẫn làm bộ hút phân (liên hệ 0964.011.100 hoặc web asop.vn để mua hàng)

https://www.youtube.com/watch?v=FjXrSxoHm2k

Tham quan hệ thống tưới 100.000 gốc thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=G3YAVW0YqXE

Tưới thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=y6mLN8DmKBo

Đầu bù áp nhỏ giọt Rivulis 25l/h + béc chống côn trùng asop liên hệ 0964.011.100 asop.vn

https://www.youtube.com/watch?v=xwHt-_kVXuE

Đầu bù áp nhỏ giọt Rivulis 25l/h + béc chống côn trùng asop liên hệ 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=APK0-2jPIrA

Thay dây nhỏ giọt qua phun béc có bù áp 25lh

https://www.youtube.com/watch?v=nWLO1919mH4

hệ thống tưới tối ưu nhất cho thanh long LH 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=WK3NFMvhxqo

Hướng dẫn làm hệ thống tưới bù áp Israel cho cây thanh long Lh 0964.011100

https://www.youtube.com/watch?v=Fuq2re9NI_Q

Phun thuốc hàng loạt cho thanh long lh 0964011100

https://www.youtube.com/watch?v=hz68ueIE-hk

Tưới cà phê chỉ với một béc tưới 25l/h lh 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=30MgL-tt9XQ

Hệ thống tưới asop 0964011100

https://www.youtube.com/watch?v=4zF3LLr_dJ0

Hướng dẫn gắn khởi thủy vào ống PVC cho hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=tXNjxiZfiMQ

Tưới nhỏ giọt cho cây tiêu LH 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=irF0noTDcgg

Công nhân trẻ gia công dây tưới nhỏ giọt quấn gốc

https://www.youtube.com/watch?v=qU8SSYAuRew

Công nghệ tưới asop

https://www.youtube.com/watch?v=nse1_7m6ZR4

Công nghệ tưới ASOP lên đài truyền hình Lâm đồng

https://www.youtube.com/watch?v=c58Epa9QYCA

Sự khác biệt giữa 3 mô hình hệ thống tưới cho cây phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=wLhToYeoopA

Sự khác biệt giữa 3 mô hình hệ thống tưới cho cây đa niên phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=-embiCRJ42E

Giải phẩu béc tưới S2000 Rivulis Israel

https://www.youtube.com/watch?v=VD-15gGxplM

Hệ thống tưới asop cho cây bưởi (liên hệ asop.vn hoặc 0964.011.100)

https://www.youtube.com/watch?v=kL693ZtoQm8&t=79s

DỰ ÁN: HỆ THỐNG TƯỚI BÉC CHỐNG CÔN TRÙNG VƯỜN TIÊU ANH NAM - NGÃI GIAO - CHÂU ĐỨC – BRVT

https://www.youtube.com/watch?v=JdjZwwqQtwY

DỰ ÁN: CHUYỂN TỪ DÂY NHỎ GIỌT SANG BÉC TƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG CÓ BÙ ÁP THANH LONG HÀO HÙNG

https://www.youtube.com/watch?v=PrkDuodeb60

Giải phẩu nút bù áp Israel

https://www.youtube.com/watch?v=yqeZFo2DrWo

Châm phân qua ống đáy

https://www.youtube.com/watch?v=BzFbdfyU778

Béc chống côn trùng

https://www.youtube.com/watch?v=VAaUrUfLufI

Bộ lọc nước tưới Y90

https://www.youtube.com/watch?v=NyObrYq4KHM

Bộ lọc nước tưới y60 arka

https://www.youtube.com/watch?v=PVKRhDXsda0

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 1: dữ liệu đầu vào

https://www.youtube.com/watch?v=aR5rzLfXg8M

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 2: Xác định khu đất

https://www.youtube.com/watch?v=VBuQ-Cdujbw

iới thiệu Công nghệ tưới ASOP.vn

https://www.youtube.com/watch?v=axd6buOkJxQ

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 3: xác định lưu lượng bơm

https://www.youtube.com/watch?v=YzVLcUhPDJ8

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 4: xác định số gốc tưới trong một ca tưới

https://www.youtube.com/watch?v=5SVdPk4XGXs

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 5. Cơ chế bù áp p2

https://www.youtube.com/watch?v=629-9i9nWH4

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 6: xác định lưu lượng ống (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=OkCblU8VjjI

Mô hình tưới béc bù áp asop cho thanh long trồng giàn

https://www.youtube.com/watch?v=-FrdxfmvHBI

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 6: xác định lưu lượng ống (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=-G283jz5AgU

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 6: xác định lưu lượng ống (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=-G283jz5AgU

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - phác thảo sơ bộ khu đất

https://www.youtube.com/watch?v=l7iwbYryR1c

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 6: xác định lưu lượng ống (phần 3)

https://www.youtube.com/watch?v=DdTLyMO9f3Q

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 7: BỘ LỌC CHO HỆ THỐNG TƯỚI

https://www.youtube.com/watch?v=QaZhLzybIVw

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 7: BỘ LỌC CHO HỆ THỐNG TƯỚI phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=PfOi2VafzG4

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 8: Bộ điều khiển trung tâm

https://www.youtube.com/watch?v=sBMc8iVcgpg

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 8: Bộ điều khiển trung phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=7Zfqvusfnzg

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 9 Vị trí van xả khí

https://www.youtube.com/watch?v=FRNI0Th6DYs

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 9: vị trí gắn van xả khí phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=C6x5M6CTUyg

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 10. Ống LDPE trong hệ thống tưới - Ống nhánh (p1)

https://www.youtube.com/watch?v=x9HZeJXvOZE

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 10. Ống LDPE trong hệ thống tưới - Ống nhánh (p2)

https://www.youtube.com/watch?v=TRGdDG7dIoU

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới. Bài 10: ống LDPE trong hệ thống tưới - ống con p1

https://www.youtube.com/watch?v=zebMaJ1BIQs

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 10. Ống LDPE trong hệ thống tưới - Ống LLDPE 4#6

https://www.youtube.com/watch?v=Y3mC29-WHVw

LỌC ĐÁ ĐĨA

https://www.youtube.com/watch?v=FNwdfpTIjPY

Cách gắn khởi thủy vào ống PVC - Cách gắn ống LDPE vào ống PVC

https://www.youtube.com/watch?v=Hk8m_RzLRDE

Tự làm hệ thống tưới - Cách gắn khởi thủy

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6w6Xue9ec

Tự làm hệ thống tưới - rải ống LDPE (ĐT 0964.011.100)

https://www.youtube.com/watch?v=DGFGWXQWEvU

Tự làm hệ thống tưới - Gắn ống con LDPE 4#6 và béc vào ống nhánh

https://www.youtube.com/watch?v=TRyOQClrwg4

Công nghệ tưới asop cho cây thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=Vx-TBD3o-Ic

HƯỚNG DẪN XẢ LỌC CHO HỆ THỐNG TƯỚI 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=FW6SwQyUyt8

Máy nhổ củ mì

https://www.youtube.com/watch?v=_pxTKcvR5A4

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TƯỚI ASOP 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=i553aoKY11k

Tưới thông minh 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=wg1jUWtnuyI

TƯỚI THÔNG MINH 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=JpxwYajuCRI

Thi hội nông dân tw đoạn 2

https://www.youtube.com/watch?v=KkU7KaJbZBM

CÔNG NGHỆ TƯỚI ASOP TRÊN VTV3 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=SwBR7SF11qM

CÔNG NGHỆ TƯỚI THAM GIA CUỘC THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=f3CWr2oM3Zc

Công nghệ tưới asop trên vtv3 bản full hd

https://www.youtube.com/watch?v=UoFvScZu-Oc

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới - Bài 1: dữ liệu đầu vào

https://www.youtube.com/watch?v=GiYvh-DCMsk

Đào mương

https://www.youtube.com/watch?v=eVWFDzbOifY

Rivulis S2000

https://www.youtube.com/watch?v=O8tE5lESqBI

ch làm bộ hút phân qua ống đáy dành cho ao hồ, bơm trên mặt

https://www.youtube.com/watch?v=zX5ZX_RffYw

Nhịp sống công nghệ - công nghệ tưới asop

https://www.youtube.com/watch?v=B1aTz0WkfUY

Khoan pin

https://www.youtube.com/watch?v=Ump-vm5vflU

Cách gắn nối ren 5mm vào ống pvc

ttps://www.youtube.com/watch?v=JsTJxb0Ok84

QUY CACH TRONG BUOI DA XANH

https://www.youtube.com/watch?v=qJYC7IHq3Qo

Hướng dẫn làm bộ lọc nước tưới trung tâm

https://www.youtube.com/watch?v=pfomBPmhyWg

Bộ lọc xả cặn tự động arka

https://www.youtube.com/watch?v=WCGEADChX1A&t=2s

AUTOCAD CIVIL3D - SỬ DỤNG ĐẤT

https://www.youtube.com/watch?v=PkBrAR3eQzc

HIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CHO 1HA CÂY CÀ PHÊ

https://www.youtube.com/watch?v=QuObMpY3yTA

thiết kế hệ thống tưới cho cây thanh long

https://www.youtube.com/watch?v=pNMWjcZF9VA

thiet ke he thong tuoi cho doi doc - zalo 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=8ClYgRTCXDk

thiết kế hệ thống tưới cảnh quan sân cỏ - zalo 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=xaxyKgXQf14

Hệ thống tưới cho cây xoài

https://www.youtube.com/watch?v=e7XKkIg-Tbg

Phân bón Yoo - Cây có múi - Kỹ thuật ra bông cho cây bưởi

https://www.youtube.com/watch?v=BOObrIYJDSo

Công nghệ tưới Asop lên đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu

https://www.youtube.com/watch?v=IFpc7GZkNM0

Vẽ sơ đồ khu đất trồng cây

https://www.youtube.com/watch?v=8ZIQ3inIXUU

Hướng dẫn Tính toán thủy lực cho mạng lưới cấp nước cây trồng

https://www.youtube.com/watch?v=QQiEqvXzIM0&t=17s

Bộ châm phân bằng Venturi - 90% thị trường đang sử dụng

https://www.youtube.com/watch?v=gadOUP4rw7g

Các loại châm phân trên thị trường (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=beruY0hJ73c

Các loại châm phân trên thị trường (phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=LKkOaQhT3G0

Các loại châm phân trên thị trường (phần 3)

https://www.youtube.com/watch?v=hfMm44LcPIU

Các loại châm phân trên thị trường (phần 4)

https://www.youtube.com/watch?v=ZeVTJ-ez9Gw

Bộ lọc nước tưới 34mm

https://www.youtube.com/watch?v=k6zgvGLFkLc

Cách rửa lọc đĩa cho hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=qsqDh-MteUs

Hướng dẫn làm bộ lọc thô cho hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=JFynBKCqJvE

Bộ lọc nước tưới arka màng 60mm đại

https://www.youtube.com/watch?v=hPgInQdsXWY

Đập hộp Van điện từ 49mm

https://www.youtube.com/watch?v=D3SiEBJX08Y

Tắt mở từ xa van điện từ 60mm

https://www.youtube.com/watch?v=50CpMGVAy_k

Hướng dẫn làm châm phân từ ống đáy đối với bơm ly tâm

https://www.youtube.com/watch?v=2dY292LQvhg

Chia sẻ các loại châm phân khác nhau

https://www.youtube.com/watch?v=gJwOk24_DBI&t=17s

He thong loc da dia
https://www.youtube.com/watch?v=gDFPi18AQ1w

Bộ hút châm ôxy, châm hóa chất, bơm định lượng hóa chất

https://www.youtube.com/watch?v=Aw5AKjSwozI

Nối ống tưới bị đứt

https://www.youtube.com/watch?v=t7KBGzlS-hg&t=3s

Chén nhựa hứng mủ cao su

https://www.youtube.com/watch?v=YyXHUPL7ldg

Chuyên đề 1: sơ đồ khu đất trồng cây

https://www.youtube.com/watch?v=U6Nrux68wlM

Bộ châm phân mới nhất của asop

https://www.youtube.com/watch?v=mOc5vEyxxX4

Tưới nhỏ giọt cho dâu tằm

https://www.youtube.com/watch?v=F3UcYKySdes

Hệ thống tưới nào cho cây đa niên

https://www.youtube.com/watch?v=7VUrQMDoyfA

hướng dẫn tư vấn hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=SsKSs0w2H9M

1 Asop phân YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mzImZIP1Dak

Asop phân 2 YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SU6L3j4-UtU&t=8s

Phân bón Asop Root One 0964.011.100

https://www.youtube.com/watch?v=ljvy1y06naI

Phân bón Asop nutri phos

https://www.youtube.com/watch?v=htXqrGnBwa8

Các loại đĩa lọc hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=egM7Mxqzyyo&t=8s

Test thử phân bón kích rễ asop root one

https://www.youtube.com/watch?v=yO3VOIgVbvU

Xử lý rễ thanh long bị tụt

https://www.youtube.com/watch?v=5dQuC6is-38&t=22s

Bộ lọc đĩa tự động xả lớn nhất Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=NyUqdVa8ulo

Bộ lọc đĩa xả cặn bằng dòng nước đảo chiều

https://www.youtube.com/watch?v=dzmyrgjfJwY

Bộ lọc đĩa trong suốt Y34mm

https://www.youtube.com/watch?v=kLw-Za_g5PU

Phân bón Asop Canxi

https://www.youtube.com/watch?v=PZv99FJa0Gw

Phân bón Asop Gemma

https://www.youtube.com/watch?v=Q1s3kYultbY

Trên tay lọc nước tưới ARKA y60mm

https://www.youtube.com/watch?v=6GNetr9P7co

Trên tay lọc arka Y60mm 130micron

https://www.youtube.com/watch?v=QcXgBOMeNOY&t=40s

Thăm khách hàng sử dụng Asop roots one

https://www.youtube.com/watch?v=ZkOdDApYuoc&t=66s

Nguyễn Minh Vịnh tư vấn kỹ thuật tạo tán cho bưởi da xanh

https://www.youtube.com/watch?v=m8Iz28J5hWI&t=44s

Bộ châm phân

https://www.youtube.com/watch?v=N6bMHMAGDLE

Bộ châm phân

https://www.youtube.com/watch?v=o0IV36Cmhkg

Cách tính toán bơm cho hệ thống tưới

https://www.youtube.com/channel/UCo9WyzjBkSUohK9guKNQ2-g/videos

Hệ thống cấp nước trong tương lai

https://www.youtube.com/watch?v=gm0LKfDrBAo

Máy đào mương làm hệ thống tưới

https://www.youtube.com/watch?v=oHg7AqIi31Q

Kiến thức lọc nước tưới nhỏ giọt

https://www.youtube.com/watch?v=4FfM3AjRjnk&t=37s

Kỹ thuật tạo tán cho bưởi

https://www.youtube.com/watch?v=dqeo5WYV844&t=142s

Tổng quan về kỹ thuật trồng bưởi
https://www.youtube.com/watch?v=d1zNalEdq2E

 Chuẩn bị khảo sát đất trồng bưởi da xanh

https://www.youtube.com/watch?v=lzgPYFWnDhs


Bình luận