Sử dụng hệ thống tưới ASOP có thể bón phân khô lẫn phân bón hòa tan

11/05/2019 | 650

Sử dụng hệ thống tưới bù áp ASOP có thể bón cả phân khô lẫn phân
nước.

Sử dụng hệ thống tưới bù áp ASOP có thể bón cả phân khô lẫn phân nước.

Bón phân vi sinh đã trở thành thói quen của nông dân

Đúng vậy!
Cơ chế bón phân nước là tất cả các gốc phải đạt mức đồng đều như nhau về lưu lượng. Nếu các gốc nước ra không đều nhau thì khi hòa phân theo đường ống đi tới các gốc sẽ hoàn toàn không đều nhau. Ví dụ như gốc đầu chúng ta tưới thấy nước mạnh hơn gốc cuối 100/70, nghĩa là tưới cho gốc đầu 10lít thì gốc cuối đường ống chỉ tưới được 7lít. Điều này khiến cho phân bón sẽ đạt tỉ lệ 100g/70g. Sự chênh lệch này khiến cho cây phát triển không đều giữa các gốc do tỉ lệ phân bón đi vào là khác nhau.

Cơ chế bón phân khô là rải trên mặt phải có dòng nước tưới cho phân bón hấp thụ độ ẩm và rã ra. Khi rã ra thì đồng thời nước đó cũng mang theo dinh dưỡng từ phân bón đi vào mặt rễ. Vậy có nên bón phân khô rồi tưới bằng tay vào lượng phân khô đã bón. Nhiều người vẫn bảo rằng tưới tay như vậy là tốt nhất. Nhưng dòng nước quá mạnh làm cho phân khô bị sai lệch vị trí bón ban đầu, kế đến là dòng nước quá mạnh và nhiều sẽ khiến cho phân hòa tan quá nhanh và đi ngấm xuống đất nhanh và sâu cho nên cây không thể hấp thụ kịp. Điều này khiến cho thay vì chỉ cần bón 50g thì ta phải bón tới 100g do lượng
phân bị mất đi - ngấm xuống tầng đất sâu. Kể cả bón phân khô hay bón phân nước thì hệ thống tưới ASOP đều thỏa
mãn được hai phương pháp đó. Tưới phân nước, hệ thống tưới bù áp ASOP phân tản nhiều giọt nước li ti trên toàn mặt rễ với thời gian chậm làm cho lượng nước này còn lưu lại trong mặt rễ chưa kịp ngấm xuống đất.

Tưới nước cho phương thức rải phân khô, hệ thống tưới bù áp ASOP không làm xê dịch hạt phân được rải và hạt nước nhỏ, đều, chảy chậm giúp cho chất dinh dưỡng trong hạt phân khô bóc tách ra từ từ ngấm xuống mặt rễ. 

Các bạn xem thêm video tại đây

Phần 1

Phần 2


(*) Xem thêm

Bình luận