Hệ thống tưới cùng một kích cỡ ống, nước dẫn đi càng xa mà độ chênh lệch giữa các gốc càng ít thì hệ thống tưới đó càng tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và càng hiệu quả.

11/05/2019 | 655

Hệ thống tưới cùng một kích cỡ ống, nước dẫn đi càng xa mà độ chênh lệch giữa các gốc càng ít thì hệ thống tưới đó càng tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và càng hiệu quả. Để đạt được điều này thì hệ thống tưới phải sử dụng bù áp. Như đã định nghĩa, bù áp là nhường áp cho gốc tiếp theo. Cơ chế vận hành của bù áp giống như một cái van tự điều chỉnh lưu lượng thông qua nó, và được định danh bởi lưu lượng do nhà sản xuất chế tạo

 

Để đạt được điều này thì hệ thống tưới phải sử dụng bù áp. Như đã định nghĩa, bù áp là nhường áp cho gốc tiếp theo. Cơ chế vận hành của bù áp giống như một cái van tự điều chỉnh lưu lượng thông qua nó, và được định danh bởi lưu lượng do nhà sản xuất chế tạo. Ví dụ, bù áp 20lít/h là bù áp cho phép mỗi giờ chảy ra 20 lít. Cho dù là hệ thống tưới nhỏ giọt hay bất
kỳ một hệ thống tưới nào cũng sử dụng lý thuyết này để tưới. Ví dụ như cây cần 40lít nước trong một ngày thì ta cung cấp 2 giờ. Còn bù áp 25lit/h là bù áp cho phép dòng nước chảy thông qua nó 25lít trong mỗi giờ. Có nhiều hãng chế tạo bù áp từ các quốc gia khác nhau như Rivulis, Naan Dan Jain, Netafim... thuộc Israel; John Dear, DIG, Rainbird... thuộc Mỹ; Azud thuộc Tây Ban Nha...
Nông dân Việt Nam khi nhắc tới nhỏ giọt là nghĩ ngay tới Israel, Nói tới Israel là nghĩ ngay tới Netafim. Và khi nghĩ tới Netafim là lại nghĩ tới nhỏ giọt theo hình thức quấn gốc nhỏ giọt kiểu giọt giọt mà không biết rằng Netafim cũng chỉ là một trong những hãng tưới trên thế giới chứ không phải là độc nhất trên thế giới. Điều tiếp theo là ngay cả Netafim hay bất kỳ một hãng sản xuất thiết bị tưới nào đều có nhiều hình thức tưới khác nhau chứ không riêng một hình thức tưới là nhỏ giọt. Người Israel cũng không phải là người sáng chế ra cơ chế bù áp nhưng họ là người phát triển ứng dụng nó trong lĩnh vực nông nghiệp tưới để cả thế giới được sử dụng. Điều đó chúng ta phải cảm ơn họ, nhưng chính người đưa hệ thống tưới Israel vào Việt Nam lại làm cho suy nghĩ của chúng ta bị lệch lạc chứ không phải là bản chất của hãng sản xuất ở Israel như vậy. Nghĩa là đưa ra cơ chế tưới là phải đưa ra cơ chế tự bù áp chứ không phải là đưa ra hình thức tưới nhỏ giọt. Còn việc lựa chọn hình thức tưới nhỏ giọt hay là béc xòe, béc xoay phụ thuộc vào nhà đầu tư, loại cây và chi phí của mỗi loại chứ không phải cứ mỗi loại nhỏ giọt mà làm.


(*) Xem thêm

Bình luận