Hệ thống tưới phải tưới một lần được nhiều gốc

11/05/2019 | 548

Nói đến hệ thống tưới ai cũng biết là cùng một công suất bơm như nhau (ở đây xét đến công suất lưu lượng chứ không xét đến công suất tiêu thụ điện), thì hệ thống tưới càng nhiều gốc càng tốt, tức là diện tích tưới được càng rộng càng tốt nếu cùng một bơm như nhau.

Không có hệ thống tưới tiết kiệm nước mà chỉ có kỹ thuật tưới tiết kiệm nước. Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy mỗi ngày giả sử cây chỉ cần tưới 20lit nước. Chúng ta tưới một lần 200lít nước rồi nghỉ 7 ngày sau tưới lại thì độ ẩm trong đất chỉ giữ được tới ngày thứ tư, sau đó đất chuyển qua giai đoạn khô sâu, nếu thời gian khô sâu quá cao thì dễ gây tình trạng suy kiệt nhất là đối với cây ở giai đoạn đầu mới trồng. Tổng 7 ngày lượng nước tiêu thụ của cây là 140l trong khi 4 ngày tưới bằng ống cầm thay thì cần tới 200lít. Điều này rõ ràng là không tiết kiệm nước, để tiết kiệm nước thì tưới cầm ống bằng tay cũng phải tưới mỗi lần 20lít và ngày nào cũng tưới. Chính vì điều đó mà tốn nhiều công sức nên cần phải có hệ thống tưới tự động vào từng gốc ra đời.
Như vậy, so sánh cùng một công suất bơm, tưới tay thì cùng 1 lúc chỉ tưới được 1 gốc, tưới béc bọ họng lớn thì được 150 gốc, tưới vòng kiềng gốc 4-5 béc thì chỉ tưới được 50 gốc. Tưới béc bù áp 25l/h thì tưới được 500 gốc 1 lần.

 


(*) Xem thêm

Bình luận