Hệ thống tưới hoàn hảo phải không bị ảnh hưởng bởi vấn đề về bón phân

11/05/2019 | 453

Vấn đề về bón phân, cắt cỏ
Các loại cây yêu cầu phải được bón phân hữu cơ, tấp bã, mùn cây, rơm rạ tạo ra môi trường hữu cơ.

 

Do đó với việc sử dụng hệ thống tưới phải làm sao cho việc bón phân này được thuận tiện mà không ảnh hưởng nhiều đến quá trình canh tác của nông dân cũng là một vấn đề cần được xem xét. Với hệ thống tưới bù áp ASOP, vấn đề này được giải quyết một cách triệt để do đường ống được dẫn vào sát trong gốc và nước được phun đều tỏa ra, do đó không còn  ảnh hưởng việc bón phân, cắt cỏ, tấp rơm,
mùn, bã hữu cơ.

Hệ thống tưới nhỏ giọt rất dễ vướng víu trong việc cắt cỏ bón phân, tấp mùn bã hữu cơ

 


(*) Xem thêm

Bình luận