NÊN SỬ DỤNG ỐNG NHÁNH KÍCH CỠ BAO NHIÊU

19/04/2019 | 631

EDIT

NÊN SỬ DỤNG ỐNG NHÁNH KÍCH CỠ BAO NHIÊU

 

NÊN SỬ DỤNG ỐNG NHÁNH KÍCH CỠ BAO NHIÊU

Trên thế giới hầu như không ai sử dụng ống 25mm cho hệ thống tưới vì tính chịu áp thấp và tính không kinh tế của nó. Một khi bạn đã chọn đường ống 25 là có nghĩa bạn phải bất đắc dĩ sử dụng nó, ví dụ như khu vực miền tây trồng theo liếp cần phải dẫn nước xa. Chi phí đường ống nhánh tính trên gốc sẽ là cao nhất khi bạn chọn ống nhánh là ống 25mm và rẻ nhất khi bạn chọn ống 16mm. Trên thế giới hầu như người ta dùng ống ldpe 16mm là chủ yếu vì tính tiện nghi của nó, chi phí rẻ và các phụ kiện đi kèm của nó rẻ, dễ đấu nối vào ống PVC. Chúng ta xem thêm phụ kiện ống 16mm tại đây

ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI LDPE 25mm

Ống 25 là loại ống dẻo PE ít sử dụng nhất trong hệ thống tưới vì cùng độ dày thì tính chịu áp của nó kém hơn các loại ống mềm nhỏ hơn. Sự cân đối giữa chi phí ống nhánh thường được thể hiện rõ ở điểm cân bằng số lượng khởi thủy với chi phí đường ống. Giả sử đường ống 25mm có thể kéo xa được 100m dọc theo hàng cây thì ống 20mm chỉ có khả năng dẫn xa được 50m. Như vậy ống 25mm dẫn nước cùng 1 mục đích thì số lượng phụ kiện ít hơn ống 20mm, số lượng ống PVC dẫn nước chính ít hơn nhưng chi đường ống nhánh nhiều tiền hơn. Phụ kiện ống 25 cũng mắc tiền hơn. Với khoảng cách trồng thưa thì việc sử dụng ống ldpe 25mm càng không hiệu quả.

ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI LDPE 20mm

Ống dẫn nước tưới LDPE 2mm là loại ống tiếp theo sau ống LDPE 25mm về chi phí. Trong tất cả các vườn cây mà ASOP thiết kế luôn luôn đưa ra là chi phí 

ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI LDPE 16mm

ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI LDPE 12mm

 


(*) Xem thêm

Bình luận