Cách ráp bộ lọc xả ngược

04/07/2018 | 423

Cách ráp bộ lọc xả ngược

Hệ thống lọc rửa ngược tự động rửa ngược hiệu quả cao, tiết kiệm nước và tiết kiệm năng lượng, và diện tích lọc lớn. Có hai cách để khởi động chức năng xả hệ thống bộ lọc. Loại thứ nhất được bộ điều khiển đặt để đặt thời gian làm việc và xả, loại thứ hai được gửi đến tín hiệu điều khiển bằng công tắc áp suất chênh lệch, vì áp suất đầu vào lớn hơn áp suất đầu ra vượt quá cài đặt. Khi áp suất được áp dụng, tín hiệu điều khiển được đưa ra bởi công tắc áp suất chênh lệch.

Cách ráp bộ lọc xả ngược

 

Hệ thống lọc rửa ngược tự động rửa ngược hiệu quả cao, tiết kiệm nước và tiết kiệm năng lượng, và diện tích lọc lớn. Có hai cách để khởi động chức năng xả hệ thống bộ lọc. Loại thứ nhất được bộ điều khiển đặt để đặt thời gian làm việc và xả, loại thứ hai được gửi đến tín hiệu điều khiển bằng công tắc áp suất chênh lệch, vì áp suất đầu vào lớn hơn áp suất đầu ra vượt quá cài đặt. Khi áp suất được áp dụng, tín hiệu điều khiển được đưa ra bởi công tắc áp suất chênh lệch.

Quy trình làm việc: Cấu trúc xoáy đĩa ly tâm Khi bộ lọc rửa ngược tự động hoạt động, mỗi đơn vị được rửa ngược từng cái một, và các đơn vị còn lại thường được lọc, do đó hệ thống luôn cung cấp nước lọc sạch.

 


(*) Xem thêm

Bình luận